Wyjazd dzieci za środki pozyskane z festynu XXIII Rodzinnego Festynu Świętojańskiego na Trzeźwo

Dzięki środkom zebranym przez organizatorów XXIII Rodzinnego Festynu Świętojańskiego na Trzeźwo dzieci wypoczywały w Ośrodku Hufca ZHP Chorzów w Kucobach