Wybory do Mysłowickiej Rady Seniorów III kadencji

Dziękuję za okazane zaufanie i wybór do kolejnej III kadencji Mysłowickiej Rady Seniorów. Zapraszam do zapoznania się z obszarami w jakich będę chciał skupić swoje działania na rzecz środowiska senioralnego.

Piotr Olszowski jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice. Organizacja działa na rzecz bezdomnych, potrzebujących, inicjuje ekologiczne przedsięwzięcia i wydarzenia integrujące pokolenia. Zimą dostarcza ciepłe posiłki dla osób w kryzysie bezdomności, organizuje zbiórki żywności i ubrań dla najuboższych, realizuje i koordynuje akcję „Zielone Rewolucje”.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli mnie wyborcy wybierając ponownie w skład Mysłowickiej Rady Seniorów III kadencji, zamierzam kontynuować moje działania na rzecz środowiska seniorskiego, czyli wychodząc do seniorów, nie poprzestając jedynie na szkoleniach, które nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z najbardziej potrzebującymi wsparcia, zamkniętymi w czterech ścianach swoich domów najstarszymi mieszkańcami naszego miasta – deklaruje Piotr Olszowski.

Swoje działania chcę koncentrować w obszarach mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów, budowaniu pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie, wspierając różne formy aktywności seniorów, opiniując sprawy dotyczące seniorów służące rozwojowi działalności na ich rzecz, które w mijającej kadencji zdecydowanie wpłynęły na aktywizację samych seniorów, czego dowodem są tworzone nowe kluby i stowarzyszenia senioralne, często czerpiące wzorce działań z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice – dodaje Piotr Olszowski.

Kolejnym wyzwaniem, jakie stawia sobie Piotr Olszowski, będzie tworzenie zielonych enklaw w pobliżu miejsc zamieszkania seniorów i osób mających trudności w dotarciu do parków znajdujących się w dużej odległości od miejsca zamieszkania. – Chcę, aby likwidacja barier architektonicznych nie była tylko pustym sloganem, ale faktem, który krok po kroku będzie realizowany w mieście – wyjaśnia członek Mysłowickiej Rady Seniorów.

Kolejnym tematem, któremu należy się przyjrzeć to opieka lekarska. Niedopuszczalne jest, aby na wizytę do lekarza rodzinnego wyczekiwano kilkanaście dni. Od lat propaguję i realizuję zadania w zakresie integracji międzypokoleniowej, czego świadectwa można znaleźć w dotychczasowej mojej działalności. Dziękując za wybór, deklaruje współpracę z każdym środowiskiem transparentnie działającym na rzecz środowiska senioralnego – zapewnia Olszowski.

CT Mysłowice