Współpraca z WORD-Katowice

12 sierpnia 2021 roku podczas spotkania z Dyrektorem WORD-u  Katowice, Stowarzyszenie wystąpiło z prośbą i omówiono  możliwość nawiązania  współpracy  w zakresie popularyzacji  bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym i obowiązujących w tym zakresie przepisów. Szczególnie dotyczących niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Tylko w czerwcu 2021 r. doszło do 141 wypadków na przejściach dla pieszych . W szóstym miesiącu 2020 r. były to 134 zdarzenia.

Mamy nadzieję, że podjęta współpraca pozwoli na poprawę bezpieczeństwa na naszych drogach.