Wsparcie projektów stowarzyszenia

Szanowni Państwo,
Ponownie proszę o wsparcie projektów stowarzyszenia realizowanych w pierwszej dekadzie października, a deklaracje wsparcia i przedmioty do planowanej licytacji w portalu Allegro przyjmowane są do końca września. 

W październiku realizowane będą:

  1. W zakresie pomocy społecznej – zebranie środków podczas licytacji przedmiotów przekazanych przez osoby publiczne i instytucje na przygotowanie pomocy w okresie jesienni-zimowym dla   schorowanych, samotnych seniorów, rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz pozostających w kryzysie bezdomności w przestrzeni publicznej, jak wynika z naszych obserwacji poczynionych na przestrzeni lat, kiedy nieśliśmy pomoc w zależności od bieżących potrzeb mieszkańców. Jak co roku zwłaszcza w tym czasie chcemy ich zaopatrywać w ciepłe posiłki, paczki i poczęstunek świąteczny oraz ciepłą odzież i koce. Trudna sytuacja ekonomiczna w kraju sprawiła, że już teraz zwracamy się o wszelką pomoc, aby zapewnić podstawowe potrzeby najuboższym.
  2. W ramach działań wspomagających rozwój wspólnot lokalnych, utrwalania pamięci historycznej oraz propagowania wolontariatu i zachowań proekologicznych – dosadzenie na PL. św. Jana Pawła II (polana pamięci ), która od kilku lat obsadzana jest krokusami w barwach Śląska z okazji rocznic w danym roku. W tym roku planujemy dosadzić 1000 szt krokusów W 100 rocznicę utworzenia Policji Województwa Śląskiego i przyłączenia części Górnego Śląska do Polski oraz 100 rocznicę utworzenia przez Stolicę Apostolską administratury apostolskiej ( 1922) , a potem diecezji śląskiej vel katowickiej (1925) – W związku z  brakiem niezbędnych środków w budżecie miasta o czym poinformował nas UM w odpowiedzi na złożoną uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego „ Rodzinny skwer w Parku Bończyk” mieszkańcy dzielnicy  Bończyk-Tuwima zaoferowali pomoc wykonanie prac w ramach wolontariatu i pomoc w zdobyciu środków na zakup roślin. Obsadzenie zostanie wykonane pod kierunkiem ogrodnika oczy poinformowaliśmy Urząd Miasta. Piknik rodzinny podczas której obsadzimy klomb na rodzinnym skwerze zaplanowany jest na pierwszą dekadę października w zależności od warunków atmosferycznych natomiast wsparcia projektu prosimy dokonać do końca września. 

Za wszelkie wsparcie z serca dziękuję
Piotr Olszowski