Wsparcie pomocy dla ofiar trzęsienia ziemi

Wsparcie pomocy dla poszkodowanych w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło środkowe Włochy