Świetlica Socjoterapeutyczna
im. „ŚWIĘTEJ RODZINY”

http://naszemyslowice.pl/wp-content/uploads/2017/05/kids-1973917_1280-600x300.png

Zapraszamy do włączenia się w realizację nowego projektu, którego celem jest uruchomienie Świetlicy Socjoterapeutycznej im. „ ŚWIĘTEJ RODZINY ” przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w mysłowickiej dzielnicy Bończyk - Tuwima.
Na prośbę stowarzyszenia parafia wyraziła zgodę nieodpłatnie udostępnić pomieszczenia dla tworzonej świetlicy.

Celem projektu jest łączenie pokoleń i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, szczególnie dzieci, seniorów i osób niepełnosprawnych oraz propagowanie wśród mieszkańców idei wolontariatu. Wolontariusze świetlicy dzięki współpracy z placówkami oświatowymi i pomocą społeczną docierać będą do osób wymagających pomocy, organizując dla nich rozmaite zajęcia – sportowe, rekreacyjne, kulturalne, pomagając tym samym w nauce, rozwijając zainteresowania. Otwarcie świetlicy zaplanowano na lipiec 2017 roku, działalność będzie kontynuowana w następnych latach z założeniem jej rozwoju w zależności od lokalnych potrzeb.
Projekt propaguje model rodziny wielopokoleniowej szczególnie kultywowany na śląsku, wymaga zaangażowania wielu wolontariuszy, którym bliska jest idea wspierania rodziny. Do projektu zapraszamy seniorów, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami z dziećmi i młodzieżą zachęcając do kontynuowania śląskich tradycji i wspomagając ich w codziennym życiu w zamian otrzymując podobne wsparcie z ich strony.

Mile widziani Wolontariusze w zakresie:

  1. opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym,
  2. odrabiania lekcji w zakresie szkoły podstawowej i średniej,
  3. asystenta osoby starszej lub niepełnosprawnej,
  4. prowadzenia zająć muzycznych, plastycznych,
  5. w zakresie rękodzieła i zajęć technicznych,
  6. zajęć sportowych,
  7. organizowania wypoczynku,
  8. nauki języków obcych

Świetlicę można również wesprzeć poprzez przekazanie darów rzeczowych niezbędnych do jej wyposażenia, a także przekazując stowarzyszeniu środki finansowe z dopiskiem świetlica na konto nr

PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554

Udział w projekcie w charakterze wolontariusza można zgłaszać poprzez

Prowadzone są również zapisy osób zainteresowanych uczestnictwem w proponowanych zajęciach przez świetlicę e-mail: biuro@naszemyslowice.pl.