Święta Pieczonego Kartofla – Smaki i Barwy Jesieni
V edycja – Podsumowanie

Szanowni Państwo,
Dziękuję za objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Prezydentowi Miasta Mysłowice

Szczególne podziękowania kieruję do współorganizatorów:

Stowarzyszenia MY TO MYSŁOWICE za przekazanie 1000 szt cebul krokusów i czynny udział członków stowarzyszenia w organizację i realizację wydarzenia – sadzenie krokusów, przygotowanie i prowadzenie charytatywnego pikniku rodzinnego.

Zakładu Oczyszczania Miasta Mysłowice za przygotowanie stanowisk do sadzenia krokusów i tulipanów, zapewnienie drewna do ognisk i dbanie o ich utrzymanie podczas pikniku oraz utrzymanie czystości.

Podczas dwudniowego Święta Pieczonego Kartofla w pierwszym dniu uczciliśmy rocznicę 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego, syna ziemi śląskiej, zgodnie z Uchwałą Sejmu RP jednego z patronów roku 2023, zasadzając 3300 krokusów i tulipanów.

Dziękujemy przedsiębiorcom za przekazane cebule kwiatów oraz placówkom oświatowym za włączenie
się w utrwalanie pamięci historycznej.


Szanowni Państwo, wolontariusze to nasza siła! Dziękuję za wszelką okazaną pomoc i zaangażowanie, bez Was przeprowadzenie projektu i zebranie środków na pomoc jesienno-zimową dla potrzebujących byłoby niemożliwe.

Dziękuję tym znanym z imienia i anonimowym wolontariuszom:
Celinie, Barbarze, Katarzynie, Agnieszce, Joannie,Pawłowi,Justynie Adamowi, Kamilowi, Urszuli, Marii, Konradowi,Piotrowi wreszcie bardzo zaangażowanym i przesympatycznym uczniom klas szóstych, siódmych i ósmych – Szkoły Podstawowa nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, wszyscy wywiązali się celująco z każdego powierzonego im zadania podczas charytatywnego pikniku rodzinnego.


Dziękuję darczyńcom indywidualnym znanym z imienia i anonimowym
oraz przedsiębiorcom za wszelkie wsparcie charytatywnego pikniku rodzinnego Smaki i Barwy Jesieni, bez Was zebranie środków finansowych na pomoc dla potrzebujących byłoby niemożliwe:

Przelewy:

Błażejowi, Katarzynie, Dariuszowi, Piotrowi, Zofii, Andrzejowi, Wojciechowi, Teresie i Krzysztofowi

Gotówka:

Darowizny rzeczowe:


Dziękuję, DJ, artystom, animatorom, wystawcom, służbom mundurowym za niezapewnione atrakcje dla mieszkańców biorących udział w pikniku. Za przygotowanie strefy gastronomicznej z pysznościami.

Kapela Kosztowioki

Wolontariusze

Służby mundurowe


Dziękuję,
Kancelarii Prezydenta Miasta Mysłowice za zaangażowanie w przygotowanie i realizacje wydarzenia.

Dziękuję Mieszkańcom za liczny udział w wydarzeniu, ciepłe słowa pod adresem organizatorów i pozytywne opinie dotyczące przygotowanych atrakcji. Wydarzenie jest formą podziękowania za dotychczasowe wsparcie działalności statutowej stowarzyszenia i zaproszenie do współpracy kolejnych wolontariuszy. To dzięki naszym darczyńcom możemy dawać wsparcie potrzebującym.


Kończąc przytoczę liczby dotyczących wydarzenia zgodnie z obowiązującą w stowarzyszeniu zasadą transparentności:

Wpływy:
2.100,00 zł przelewy
4.105,68 zł puszki
——————————————-
Razem : 6.205,68 zł

Koszty:
1.755,46 zł faktury (związane z wizytą Alpak, produktów żywnościowych i materiałów dla animatorów)
20,53 zł prowizja od wpłaty na kont (puszki z pikniki}
——————————————–
Razem: 1.775,99 zł

Przychód : 6.205,68 zł -1.775,99 zł = 4.429,69

Dziękując za Wasze Wielkie serca i empatię już dzisiaj zapraszam do charytatywnego pikniku, kiedy zakwitną krokusy.


Zapraszamy do fotorelacji 

Dzień pierwszy

Dzień drugi


Wsparcie działalności statutowej Stowarzyszenia można dokonać przelewem na konto:

Numer rachunku bankowego IBAN (International Bank Account Number):
PL 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
KOD SWIFT/BIC  (Business Identifier Code) :      BPKOPLPW

Dane odbiorcy (recipient’s details) :

STOWARZYSZENIE INICJATYW LOKALNYCH NASZE MYSŁOWICE
41-400 MYSLOWICE
UL. MIKOŁOWSKA 4a lok.308

Dane banku do przelewu ( bank details for transfer)
PKO BANK POLSKI S.A.
02-515 WARSZAWA
UL. PUŁAWSKA 15