Sprawozdanie finansowo-merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Inicjatywy Lokalnych Nasze Mysłowice za rok 2022

Szanowni Państwo!
Dziękujemy za przekazanie 1,5% na cele statutowe stowarzyszenia. Podobnie jak w latach ubiegłych, przekazane środki z 1,5 % w całości przeznaczam na cele charytatywne. Z roku na rok rośnie grono naszych darczyńców, co mobilizuje nas do zwiększania zakresu pomocy osobom wymagającym wsparcia, których grono niestety również rośnie. Naszą pomoc dedykujemy wszystkim grupa wiekowym i społecznym, a w czasie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, również do obywateli Ukrainy, znajdujących schronienie na terenie Polski i walczącym na froncie. Z serca dziękujemy naszym Darczyńcom, za każdą przekazaną złotówkę w ramach 1,5% oraz wpłaconą bezpośrednio na nasze konto. Dzięki Wam przez te wszystkie lata możemy chociaż w niewielkim zakresie nieść pomoc potrzebującym.

Prezes Zarządu
Piotr Olszowski