Ślaskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2023

Dziękuję  Marszałkowi Województwa Śląskiego i Kapitule konkursu Ślaskie Orły Wolontariatu – Wolontariusz Roku 2023 w kategorii Wolontariusz Organizacja Pozarządowa, za docenienie  działalności stowarzyszenia. 

Kiedy współpracownicy i wolontariusze wkładają serce w realizację projektów  stowarzyszenia, a darczyńcy wspomagają ich działania z potrzeby serca, możemy realizować się w różnych obszarach pracy społecznej. 

Dziękuję za wszelkie wsparcie, dzięki któremu możemy prowadzić działalność statutową stowarzyszenia, wspierać potrzebujących i krzewić ideę społeczeństwa obywatelskiego. Dedykuję to zaszczytne wyróżnienie wszystkim, dzięki którym możemy realizować zadania statutowe stowarzyszenia.
Piotr Olszowski