Rady Miasta przyjęła uchwałę o nadaniu rondu nazwy "MYSŁOWICKICH OLIMPIJCZYKÓW"

Wniosek S.I.L. "Nasze Mysłowice" poparty przez mieszkańców i złożony w kwietniu 2017 roku doczekał się realizacji.W dniu dzisiejszym na sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę o nadaniu rondu nazwy "MYSŁOWICKICH OLIMPIJCZYKÓW".

Dziękuję mieszkańcom za wsparcie w dążeniu do uczczenia pamięci mysłowickich sportowców. 

W najbliższym czasie zwrócimy się do Władz Miasta o zagospodarowanie ronda godne olimpijczyków.