Zielone Rewolucje – porządkujemy Tereny Zielone

Projekt  ma na celu uporządkowanie zielonej przestrzeni miasta, w szczególności ścieżek i chodników prowadzonych pośród terenów zielonych  w celu poprawy estetyki tych miejsc,  zwiększenia  bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów z nich korzystających . Tereny takie byłyby wskazywane przez mieszkańców na obszarze całego Miasta, a powstałe w ramach projektu  grupy, w różnych dzielnicach miasta, wzajemnie by się wspierały w porządkowaniu takich terenów zgodnie ze wskazaniami mieszkańców.

Zapraszam grupy społeczne, organizacje pozarządowe i jednostki miejskie do projektu i wskazanie miejsc, które ewentualne by  podlegały uporządkowaniu.

Zgłoszenia chętnych do współpracy prosimy kierować na adres maila: biuro@naszemyslowice.pl lub pod nr. tel. 606198906

W Dzielnicy Bończyk – Tuwima jest propozycją by w pierwszej kolejności uporządkować teren wokół nowego chodnika wzdłuż ul. Kilińskiego do Kormoranów z którego korzystają seniorzy oraz dzieci  młodzież uczniowie  SP nr 4.