Pomoc Ukrainie

Wystraszony, mający świadomość ciążącej odpowiedzialność za przejęcie potencjalnych uchodźców na granicy. Dzięki wsparciu osób tworzących łańcuch gorących serc 2 marca o godz. 21.20 ruszyliśmy w drogę do granicy z Ukrainą. Krążyły opinie o brakach w organizacji transportu  humanitarnego. Zapewniam, że wszystko było zaplanowane zgodnie z posiadaną wiedzą dotyczącą zalecanego postępowania w przypadku pomocy uchodźcom przez KPRM, byliśmy w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami, co potwierdza sprawne przeprowadzenie transportu z darami na granicę i przejęcie w drodze powrotnej uchodźców: 35 dzieci, 19 kobiet i 1 mężczyznę. W tym miejscu szczególne podziękowania kieruje do przygranicznych oddziałów Policji i Wojska Polskiego oraz służb zarządzania kryzysowego woj. śląskiego i podkarpackiego  za okazaną pomoc w realizacji  naszego przedsięwzięcia.

Obraz, który potęgowała noc, ciągnącego się łańcucha  kobiet z dziećmi przywoływał najgorsze obrazy II wojny  światowej znane nam  do chwili obecnej tylko z lekcji historii. Po rozładunku autobusu przyszedł czas na przyjęcie na jego pokład uchodźców. Nikomu nie życzę, żeby musiał decydować, kto odjedzie w bezpieczne miejsce, a kto dalej będzie  oczekiwał na pomoc, czasem kilka dni. Rozumiejąc prawo każdego do życia w pokoju, zmuszony byłem odmówić zabrania na pokład autobusu Panom. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy miejsca kobietom i dzieciom, towarzyszył nam w podróży pies i kot. Kolejny etap podróży to Przemyśl, gdzie od godzin porannych 2 marca oczekiwała 5 osobowa rodzina, to ojciec tej rodziny był jedynym mężczyzną w transporcie.

Pomimo tak rygorystycznych kwalifikacji do transportu, zmuszeni byliśmy odmówić kolejnym kobietom z dziećmi  w związku z brakiem miejsc. Dotarliśmy z powrotem do Katowic ok. 8.30, gdzie uchodźców przejęli pracownicy i wolontariusze punktu recepcyjnego przy ul. W.Stwosza 20. Dziękuję Pani Ewie z Ekumenicznej  Fundacji Betlejem Katowice za pomoc w znalezieniu tłumacza do zdalnej współpracy z nami.

Dziękuję: darczyńcom pomagającym opłacić koszty transportu związane z zakupem paliwa i opłat drogowych oraz posiłku. Firmie MK TOUR za bezpłatne użyczenie autokaru i kierowcy za  wykonanie kursu w ramach wolontariatu. Właścicielowi i społeczności Niepublicznego Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy”, Mieszkańcom Imielina i  OSP Imielin za przeprowadzenie zbiórki darów dla Ukrainy, wolontariuszom  segregującym dary, prowadzącym załadunek i transport darów do autobusu, ks.Proboszczowi Parafii Ścięcie św.Jana Chrzciciela na Bończyku za przekazane środki opatrunkowe i użyczenie terenu na zbiórkę. Młodzieży, Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Mysłowicach za pomoc w segregacji darów, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji pomocy humanitarnej, bez Was realizacja tej pomocy i innych projektów społecznych stowarzyszenia była by niemożliwa.

Na koniec kochani ponownie zwracam się z prośbą o wpłaty na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554 z dopiskiem „Pomoc Ukrainie”, z których chcemy zrealizować kolejny transport humanitarny już w najbliższym czasie , co jest uzależnione od pozyskanych środków. Jednocześnie zapewniamy, że pomagając Mieszkańcom Ukrainy pamiętamy o nadchodzących Świętach Wielkanocnych i nie zostawimy bez pomocy potrzebujących Mieszkańców Mysłowic.

Wszystkim z serca dziękuję.    
Piotr Olszowski