Podsumowanie Mini Parafialnego Dnia Dziecka

Kochani ! Dziękuję szczególnie dzieciom które z kieszonkowego zakupiły magnesy -cegiełki na wsparcie dzieci z ochronki „TSIMBA” w Kwale (Kenia), szczególnie Nafuli i jej brata, podczas Mini Parafialnego Dnia Dziecka Parafia Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Mysłowicach. Zebraliśmy dla dzieci z domu dziecka w Kenii 265,00 zł oraz 100,00 zł przekazano na cele statutowe stowarzyszenia. Dziękujemy zawodnikom trenera Andrzeja Filusa z Roan Fight Club Mysłowice, Właścicielom Bista Szarotka, Stowarzyszeniu MY TO MYSŁOWICE.

Szczególne podziękowania składam wolontariuszom Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice Celinie i Annie za bezustanne kręcenie waty w różnych kolorach i smakach po którą kolejka chętnych nie malała, a z każdą godziną kręcące watę były coraz słodsze. Agnieszce za pomoc w rozdawaniu lodów i pomoc przy popcornie, Urszuli i Krzyśkowi za wydawanie lodów, napojów i popcornu, zabezpieczenie logistyczne oraz niepowtarzalnej, uśmiechniętej Ani w roli Klauna oraz godnemu następcy Piotrowi.