Podsumowanie Konkursu Plastycznego „Kenia- życie codzienne, krajobrazy oraz zwierzęta wodne, lądowe i wodno-lądowe”

W poniedziałek 17 kwietnia 2023r. w Stanicy wodnej 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. Mariusz Zaruskiego w Katowicach – Szopienicach, odbyło się spotkanie laureatów i uczestników III edycji Konkursu Plastycznego „Kenia- życie codzienne, krajobrazy oraz zwierzęta wodne, lądowe i wodno-lądowe”. Prace zostały wykorzystane do druku magnesów, ze sprzedaży, których środki zostaną przekazane ochronce „TSIMBA” w Kwale (Kenia), na opłacenie nauki Nafuli OKANGA .
Gośćmi spotkania byli:

  • Pani Barbara Mańdok – Radna Miasta Katowice
  • Pani Aleksandra Targosz-Bernaciak Dyrektorka Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Wojciecha Króla
  • Pani dr Anna Watoła – Uniwersytet Śląski
  • Pani dr Anna Brosch – Uniwersytet Śląski
  • Pan Tomasz Huk, hm. Wiceprzewodniczącego ZHP,
  • Filip Bałazy, phm – Drużynowy 10 HDŻ
  • Pani Anna Wurcel-Gąsior – dyr. Szkoły Podstawowej nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mysłowicach

Spotkanie przygotowały i prowadziły wolontariuszki koordynujące projekt Panie Barbara Kawa i Anna Rak, przedstawiając zebranym założenia projektu i prezentację ukazującą codzienne życie Kenii, przedstawiając sylwetkę Nafuli OKANGA oraz warunki życia w ochronce „TSIMBA”. Następnie nagrodzono laureatów i uczestników konkursu dyplomami i upominkami wręczonymi przez Piotra Olszowskiego Prezesa Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice . Zwrócono się również
z prośbą o pomoc w rozprowadzeniu magnesów ( cegiełek ), z których środki zostaną przekazane na wsparcie Nafuli. Chętnych do pomocy w rozprowadzeniu magnesów prosimy o kontakt mailowy
biur@naszemyslowice.pl lub telefoniczny 606198906. Dziękujemy za udział w konkursie i już zapraszamy do kolejnej IV edycji.