Petycja – bezpieczne przejście dla Oli

Pomimo 5-letnich starań rodziców Oli chorującej na rdzeniowy zanik mięśni SMA nadal Ola nie może bezpiecznie opuszczać domu. Pomimo dostosowania pod koniec 2021 roku infrastruktury drogowej do potrzeb bezpiecznego przejścia dla pieszych, Wydział Inwestycji nadal nie wykonał oznaczenia przejścia dla pieszych.

Wnoszę o niezwłoczne oznaczenie przejścia dla pieszych w rejonie ul. W.Skotnica nr 46, wyłączenie z parkingu dwóch miejsc zgodnie z obowiązującymi przepisami , w celu zapewnienia dobrej widoczności dla pieszych. Ograniczenie prędkości w tym rejonie do 40 km/h.

Pozwólmy Oli na pełne i bezpieczne korzystanie z przestrzeni publicznej. Zbliżający się Dzień Dziecka to dobra okazja do zapewnienia bezpieczeństwa Oli.