Teraz czas ruszyć na pomoc mieszkańcom Lwowa i okręgu lwowskiego

Deklarujemy nasze niezachwiane poparcie dla prawa Ukrainy do bycia wolnym i niepodległym państwem z pełną kontrolą nad swoim terytorium oraz dla Ukraińców do życia w pokoju.

W świetle ostatnich wydarzeń na Ukrainie nie możemy stać bezczynnie. Nasze wysiłki skupiają się na udzielaniu wsparcia ukraińskim uchodźcom.

Prosimy o wsparcie pomocy humanitarnej. Możesz przekazać darowiznę na konto:
PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
z tytułem przelewu: „Pomoc dla Ukrainy”.

Now is the time to start helping the residents of Lviv and the Lviv district

We declare our unwavering support for the right of Ukraine to be a free and independent state with full control over its territory, and for Ukrainians to be able to live in peace.

In the light of the latest events transpiring in Ukraine, we cannot stand idly by. Our efforts are dedicated to providing support for Ukrainian refugees.

Please support the humanitarian aid. You can donate to the bank account:
PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554
with the transfer title: „Help for Ukraine”.