Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Dziś, po raz 33, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją w dniu 17 grudnia 1985 roku.
Z tej okazji, w kolejnym roku naszego działania, pragnę podziękować wszystkim wspierającym nas wolontariuszom. Szczególnie dyrekcji i społeczności placówek oświatowych, w tym ZSP nr 1, SP nr 3, SP nr 4 oraz Niepublicznemu Przedszkolu " Akademia Małego Odkrywcy", także Zespołowi Caritas przy Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela,kapłanom i ks. proboszczowi oraz właścicielom restauracji "Szyb Bończyk" za osobiste zaangażowanie w akcje charytatywne.
Wszystkim mieszkańcom, zwłaszcza wspierającym aktualnie prowadzoną zbiórkę prezentów do paczek świątecznych dla seniorów i dzieci potrzebujących pomocy, za wsparcie rzeczowe, finansowe i dobre słowo. Współpracownikom wspierającym moje działania charytatywne. Poza podziękowaniem płynącym z serca, pragnę również przeprosić za stawianie przed Wami ciągle nowych wyzwań wymagających wiele empatii.
Życzę wszystkim Wolontariuszom wiele satysfakcji z niesienia pomocy potrzebującym.
Piotr Olszowski