Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Na zaproszenie społeczności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, przedstawiciel stowarzyszenia, brał udział w uroczystościach zawiązanych ze 100- leciem szkoły.

Po uroczystej mszy świętej w Kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Maksymiliana Marii Kolbego na mysłowickim Janowie, zasadzono Dąb Papieski w 100-lecie powrotu części Górnego Śląska do Polski, przekazany przez Nadleśnictwo Katowice. Następnie udano się na uroczystą akademię i festyn rodzinny. W trakcie festynu stowarzyszenie zorganizowało we współpracy z WORD -Katowice, KM Policji Wydziałem Ruchu Drogowego i OSP Janów egzamin na kartę rowerową dla uczniów z mysłowickich szkół, do którego przystąpiło ponad 100 uczniów.

Życzymy jubilatce dalszych sukcesów w przekazywaniu młodzieży nie tylko wiedzy podręcznikowej, ale również empatii w stosunku do osób wymagających wsparcia, zwierząt i środowiska, w którym żyjemy.


Autor zdjęć: Czesław Mauer