Znajdziesz Nas na Facebook'u

Jarmark na Bończyku jest imprezą promującą miasto Mysłowice, dzielnicę Bończyk – Tuwima, a także prezentującą kulturę regionalną – rękodzieło, sztukę, kulinaria itp. Głównym celem Jarmarku Wielkanocnego jest integracja mieszkańców i gości dzielnicy, poprzez włączenie ich w działalność charytatywną promując w ten sposób wolontariat. Głównym celem Jarmarku Wielkanocnego jest pozyskanie środków na organizację Śniadania Wielkanocnego
oraz pomoc osobą samotnym i potrząchającym zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych "Nasze Mysłowice"

Regulamin Jarmarku Wielkanocnego