Gorąca Miska Zupy

Szanowni Państwo!

Paczki rozdzielono pomiędzy potrzebujących, w tym przygotowane specjalnie dla dzieci. Realizacja IV edycji projektu „Gorąca Miska Zupy” będzie kontynuowana do końca zimy, w zależności od posiadanych środków finansowych. Datki na ten cel można wpłacać na konto PKO BP 51 1020 2528 0000 0802 0461 2554. Pomocą objęte są osoby starsze, schorowane, rodziny w trudnej sytuacji materialnej i osoby bezdomne przebywające w przestrzeni publicznej. Przekazane dziś cytrusy do Szarotka będą dodatkiem do wigilijnego posiłku, przekazano je również dzieciom i młodzieży w https://www.centrumnadzieja.pl/ oraz Noclegowni dla Bezdomnych mężczyzn przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach. Pamiętajmy o najuboższych szczególnie w tym trudnym, zimowym czasie, liczy się każda złotówka, która może uratować komuś życie.

Ponadto prosimy o zgłaszanie się wolontariuszy mogących dostarczyć 24 grudnia w godz. od 12 do 13 i 26 grudnia w godz. od 13 do 14 obiady do domów osób potrzebujących na terenie miasta. Zgłoszenia proszę kierować pod nr tel. 606198906.

Dziękujemy za napływające życzenia świąteczne. Zapraszamy do współpracy