Rozpoczęła się licytacja charytatywna, zapraszamy do udziału

To już po raz XXIV, dnia 25 czerwca br. tutejsza wspólnota Parafialna wraz z Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych “ Nasze Mysłowice” organizuje „Familijny Festyn Świętojański – na trzeźwo”. Jest on okazją, do uczczenia św. Jana Chrzciciela, Patrona Miasta. Jednym z elementów festynu będzie „V Świętojański Bieg Trzeźwości ” o Puchar Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz marsz nordic walking do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Wymiernym owocem festynu są pozyskane środki, dzięki którym grupa dzieci może w czasie wakacji wyjechać na wypoczynek podobnie jak w latach ubiegłych.
W imieniu Wspólnoty Parafialnej oraz Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o wsparcie tego projektu aktywnie włączając się w ramach wolontariatu w jego organizację w następujących działaniach:

 • Przygotowanie trasy biegu, marszu nordic walking oraz trasy biegu przedszkolaka,
 • Udział w komisji biegu przedszkolaka,
 • Zabezpieczenie trasy V Świętojańskiego Biegu i marszu nordic walking
 • Pomoc w montażu i demontażu sceny,
 • Pomoc w przygotowaniu stoisk,
 • Pomoc w utrzymaniu porządku w trakcie trwania festynu,

Zgłoszenia można nasyłać do 31 maja na adres e-mail: biuro@naszemyslowice.pl lub telefonicznie 606198906
Pragniemy zapewnić o modlitewnej pamięci, zanoszonej do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, Patrona Mysłowic, za Wszystkich naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, do grona których i Was zaliczamy.

Mapa biegu

Regulamin

Chcąc pozyskać środki finansowe na zapewnienie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących oraz seniorów w ramach łączenia pokoleń. Stowarzyszenie zwróciło się do osób publicznych o wsparcie rzeczowe inicjatywy i przekazanie przedmiotów do licytacji.

Miło mi poinformować że, swe wsparcie okazali:

 • Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda,
 • Marszałek Sejmu Marek Kuchciński,
 • Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz,
 • Prezydent Aleksander Kwaśniewski,
 • Prezydent Lech Wałęsa,

Zadeklarowali przekazanie przedmiotów:

 • Pani Premier Beata Szydło
 • Komisarz UE ds.rynku wewnętrznego i usług Pani Elżbieta Bieńkowska
 • Poseł Wojciech Król

Po uzyskaniu pozytywnej opinii portalu Charytatywni Allegro przekazane nam przedmioty w najbliższym czasie zostaną wystawione na licytacje, której zakończenie planowane jest 24 czerwca, a wyniki ogłoszone w trakcie "XXIV Familijnego Festynu Świętojańskiego na Trzeźwo" 25 czerwca


Dziękujemy za wsparcie i pomoc w organizacji imprezy

XXIV Familijny Festyn Świętojański – Na Trzeźwo przeszedł do historii. W tym miejscu pragnę złożyć podziękowania Wolontariuszom za pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu Festynu. Szczególne podziękowania kieruje do osób zabezpieczających trasę biegu na ręce koordynatora pana Marka Brzezińskiego oraz obsługi kulinarne i techniczne sformowane przez przedstawicieli parafii. Organizatorowi całego przedsięwzięcia Księdzu Proboszczowi za wsparcie i aktywny udział w przygotowaniu i realizacji eventu. Dziękujemy darczyńcom, którzy jak co roku nie zawiedli wspierając działania stowarzyszenia i parafii w dążeniu do zapewniania letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz integracji mieszkańców. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Wyniki biegu