Bezpieczne ferie

Z sympatią mieszkańców spotkała się prośba o przekazanie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice 1,5 % z rocznego rozliczenia. Zadbano jednocześnie o bezpieczeństwo na drodze w ramach projektu „Bezpieczne Ferie” – bądź widocznym na drodze, projekt będzie kontynuowany również po feriach.