Bezpieczna droga do szkoły – podsumowanie

Dnia trzeciego września 2021r. uczniowie klas I i IV Szkoły Podstawowej Nr. 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, zapoczątkowali drugą edycję projektu „Bezpieczna droga do szkoły” , który zorganizowany przez stowarzyszenia ruszył po raz pierwszy w 2018 roku. Współorganizatorami w tym roku są Wydział Ruchu Drogowego KMP w Mysłowicach oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach.

Napływają zgłoszenia kolejnych placówek oświatowych do udziału w projekcie, który będzie kontynuowany również w październiku. O terminie przeprowadzenia zajęć profilaktycznych placówki oświatowe zostaną poinformowane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Bezpieczna droga do szkoły to nie tylko działania profilaktyczne z uczniami, ale również okazja do przeglądu oznakowania dróg znajdujących się w rejonie danej placówki.

Ewentualne uwagi zostaną przekazane organom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo na drogach.

O naszej akcji napisali również na stronie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach oraz Radiu Eska Śląsk