Wolontariat dot. Familijnego Festynu Świętojańskiego – na trzeźwo

To już po raz XXIV, dnia 25 czerwca br. tutejsza wspólnota Parafialna wraz z Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych “ Nasze Mysłowice” organizuje „Familijny Festyn Świętojański – na trzeźwo”. Jest on okazją, do uczczenia św. Jana Chrzciciela, Patrona Miasta. Jednym z elementów festynu będzie „V Świętojański Bieg Trzeźwości ” o Puchar Księdza Arcybiskupa Wiktora Skworca oraz marsz nordic walking do udziału w których serdecznie zapraszamy.

Wymiernym owocem festynu są pozyskane środki, dzięki którym grupa dzieci może w czasie wakacji wyjechać na wypoczynek podobnie jak w latach ubiegłych.
W imieniu Wspólnoty Parafialnej oraz Stowarzyszenia zwracamy się z prośbą o wsparcie tego projektu aktywnie włączając się w ramach wolontariatu w jego organizację w następujących działaniach:

  • Przygotowanie trasy biegu, marszu nordic walking oraz trasy biegu przedszkolaka,
  • Udział w komisji biegu przedszkolaka,
  • Zabezpieczenie trasy V Świętojańskiego Biegu i marszu nordic walking
  • Pomoc w montażu i demontażu sceny,
  • Pomoc w przygotowaniu stoisk,
  • Pomoc w utrzymaniu porządku w trakcie trwania festynu,

Zgłoszenia można nasyłać do 31 maja na adres e-mail: biuro@naszemyslowice.pl lub telefonicznie 606198906
Pragniemy zapewnić o modlitewnej pamięci, zanoszonej do Boga przez wstawiennictwo św. Jana Chrzciciela, Patrona Mysłowic, za Wszystkich naszych Przyjaciół i Dobrodziejów, do grona których i Was zaliczamy.

Mapa biegu

Regulamin